ukraine-emb.pl

psycholog-wroclaw.info.pl - leczenie depresji

Różnego rodzaju frustracje i inne symptomy zachowań odbiegających od normy, wywołane trudnościami w codziennym życiu, to coraz powszechniejsza cecha ludzi o nie najmocniejszej psychice. Bez fachowej pomocy objawy takie mogą się przerodzić w poważne schorzenia w sferze psychiki. W tym kontekście potrzebującym osobom swoją bogatą ofertę porad i terapii prezentuje profesjonalny gabinet psycholog-wroclaw.info.pl – między innymi specjalista leczenia depresji w procesie indywidualnie dobranym pod kątem stopnia zaawansowania schorzenia oraz charakteru pacjenta.


Gabinet Psychoterapii mgr Ewa Kowalska
Plac Nowy Targ 28/112a
50-141 Wrocław
tel. 781 660 400