ukraine-emb.pl

Polskie ubezpieczenie w UK

Firma Prestige Financial Advisers Ltd. to towarzystwo asekuracyjne, które zapewnia ofertę taką, jak polskie ubezpieczenie w UK. Polacy są na tyle dużą grupą narodowościową na Wyspach Brytyjskich, że opłacalnym okazało się stworzenie dla nich odrębnego segmentu usług ubezpieczeniowych. Jest efekt dużej mobilności obywateli polskich, podejmowania przez nich pracy, zakupu nieruchomości czy samochodów. To wystarczające powody, aby sprzedawać na szeroką skalę polisy ubezpieczeniowe, które oferują polskojęzyczni doradcy.


Prestige Financial Advisers Ltd
West World Westgate
W5 1DT London
tel. +44 (0)203 488