ukraine-emb.pl

http://www.bizo.com.pl/: Pozyskiwanie dotacji

Audyt biznesowy to jedna z usług oferowana przez BIZO Firma Usługowo Doradcza. Firma w kompleksowy sposób rzetelnie i szczegółowo przedstawi analizę szeroko pojętego rynku i uwarunkowań działalności. To pomoże na skuteczne zarządzanie ryzykiem i pewne zmierzanie do efektywnego prosperowania przedsięwzięcia. BIZO realizuje szerokie spektrum dokumentacji, do której należą analizy i ekspertyzy— wywiad gospodarczy, analizy uwarunkowań zewnętrznych, analizy retrospektywne, prospektywne i operatywne oraz analizy ekonomiczne i finansowe.


BIZO – Firma Usługowo Doradcza
Ludowa 22
40-770 Katowice
tel. +48 32 32 18 46