ukraine-emb.pl

Agroturystyka Mazowsze

Uroki mazowieckich wsi znane są w całej Polsce i wielokrotnie były opisywane w światowych publikacjach. Tutejszy folklor, bogate tradycje w zakresie sztuki i rękodzieła, a także przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury lokalnych przysmaków, stanowią wielki walor, jakim może pochwalić się Mazowsze. Agroturystyka w tym regionie czerpie z dorobku kulturowego regionu wszystko to, co najlepsze. Nikogo nie dziwi więc fakt, że równie wielką popularnością cieszy się Agroekoturystyka, która oprócz kultywowania lokalnych tradycji, jest szansą poznania niezwykłego bogactwa przyrodniczego regionu.


ECEAT Poland
Bukówka 71
58-420 Lubawka
tel. +48 (75) 741139